ინფორმაცია კონკურსების და ოლიმპიადების შესახებ

ჩვენს საიტზე პერიოდულად აიტვირთება სხვადასხვა საკონკურსო კითხვარები, ჩატარდება მოსწავლეთა ოლიმპიადები, რაც საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს, მონაწილეობა მიიღონ სახალისო თუ შემეცნებით აქტივობებში და შეამოწმონ საკუთარი ცოდნის დონე.

ჩვენი პარტნიორები

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

სსიპ კოლეჯი “იბერია”

course_image
cat_2

ნებისმიერი ერთი კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი მიიღებს ჩვენი ორგანიზაციის ონლაინ სერტიფიკატს შესაბამისი პოსტ–ტესტის წარმატებით ჩაბარების შემდგომ. იმისათვის, რომ მსმენელმა მიიღოს სერტიფიკატი, უნდა მიიღოს 70 ქულა მაინც 100 ქულიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მსმენელი სერტიფიკატს ვერ მიიღებს.
ჩვენთან მოქმედებს საწევრო აბინიმენტის ფორმა. სწავლის ღირებულება:
• 1 თვიანი პაკეტი – 30 ლ.
• 6 თვიანი პაკეტი – 150 ლ.
• 12 თვიანი პაკეტი – 200 ლ.
ნებისმიერი სახის აბონიმენტის შეძენისას, მსმენელს ეძლევა საიტზე არსებული ყველა კურსის გავლის შესაძლებლობა.