ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL NIKOZI

ეს მეორე ფანჯარაა

აბა როგორ ემატება პროგრამაში ტექსტი

+ დან ფოტო როგორ დავამატოთ?

ჰფფგლჯჰ

გჰფჰჯგჰ

ჯჰჯჰ ჯ

ჯჰგჯჰ

ჰიოუ

უდფრს

 

ჯჰგჰგჯკ

 


ხუთი

ხუთი...

ოთხი

ოთხი...

ერთი

ერთი...

შვიდი

შვიდი...

ექვსი

ექვსი...

სამი: საეკლესიო კალენდარი (21 ნოემბერი, 2020 წ.)

სამი: საეკლესიო კალენდარი (21 ნოემბერი, ...