მიწოდება

მომხმარებელი სასურველ ენის კურსზე წვდომას მიიღებს აბონემენტის თანხის გადახდის შემდგომ და მის პროფილს ავტომატურად მიენიჭება შესაბამისი არჩეული აბონემენტი თავისი განსაზღვრული მოქმედების პერიოდით.