სიახლე

სათაური
2019-08-13


უკრავენ მჯდომარე მდგომარეობაში. ზოგჯერ თონაც ცეკვავს. დოლზე ჯოხებით დაკვრისას, ერთი ჯოხით ურტყა...

სათაური
2019-08-13


უკრავენ მჯდომარე მდგომარეობაში. ზოგჯერ თონაც ცეკვავს. დოლზე ჯოხებით დაკვრისას, ერთი ჯოხით ურტყა...

სათაური
2019-08-13


უკრავენ მჯდომარე მდგომარეობაში. ზოგჯერ თონაც ცეკვავს. დოლზე ჯოხებით დაკვრისას, ერთი ჯოხით ურტყა...

სათაური
2019-08-13


უკრავენ მჯდომარე მდგომარეობაში. ზოგჯერ თონაც ცეკვავს. დოლზე ჯოხებით დაკვრისას, ერთი ჯოხით ურტყა...